You to Me coaching

Michiel Zeegers begeleidt bedrijven en individuen om een samenleving of samenzijn te creëren, waarin mensen beter samen kunnen werken. Zonder dat ze hun verantwoordelijkheidsbesef uit het oog verliezen.
Voor Michiel als begeleider is contact een van de eerste vereisten voor een vruchtbare samenwerking.

Communicatie en vertrouwen
Deelnemers aan deze trainingen leren open met elkaar te communiceren waardoor het onderlinge vertrouwen toeneemt.
De sfeer op de werkvloer verbetert en teams gaan beter functioneren.

De trainingen en coaching zijn er altijd op gericht dat deelnemers hun leerdoelen bereiken.
In de workshops/ trainingen zien ze bovendien dat ze er niet alleen voor staan.

Langlopende kwesties worden bespreekbaar en lossen op. Er ontstaat verbinding waardoor teams beter gaan functioneren en er optimale resultaten worden bereikt.

Michiel Zeegers
Michiel Zeegers is coach en begeleider. Hij is zeer betrokken op een zachte en directe wijze waardoor er een veilige atmosfeer ontstaat voor (zelf) reflectie, leren en dus verandering.

(H)erken je eigen kern, dan sta je open voor verbinding met de wereld om je heen.
Wanneer je in staat bent tot authenticiteit geeft het je de
sleutel tot groei en kracht.

‘Doordringen tot de kern van wat mensen beweegt, dat is mijn insteek. Vaak lukt dat ook, mede door mijn acteerervaring en creativiteit, en mijn vermogen mensen te bemoedigen. Ik heb humor, ben scherp en directief als het moet en ben intuïtief ingesteld. Anderen noemen mij “warm” en “echt”.’

 

Mijn credo luidt: “Het is niet zo dat we niet durven omdat de dingen moeilijk zijn. Dingen zijn moeilijk omdat we niet durven”.

Sinds 2005 is hij werkzaam als communicatietrainer, begeleider en coach en -sinds 1994- als trainingsacteur. Hij heeft ook als acteur en filmmaker gewerkt voor theater, film en tv. Verder maakt hij documentaires waarin vraagstukken over sociale cohesie centraal staan. Daarvoor werkte hij als hulpverlener in de psychiatrie.