Resultaat

In de trainingen leren medewerkers en bedrijven het volgende:
• Feedback geven en ontvangen – zodat er een veilig(er) werkklimaat ontstaat.
• Verantwoordelijkheid nemen en dragen.
• Inzien dat het niet over ‘goed’ of ‘fout’ gaat.
• Zelfreflectie – en kunnen scheiden van emotie en ratio.
• Oog voor eigen ontwikkelpunten.
• Contact maken met zichzelf en anderen.
• Betere presentatie van zowel individu, team als bedrijf.

Het effect van mijn werkwijze:
Deelnemers leren open met elkaar te communiceren waardoor het onderlinge vertrouwen toeneemt. De sfeer op de werkvloer verbetert en teams gaan (nog) beter functioneren.

• Saamhorigheid op de werkvloer, ‘samen de schouders eronder’.
• Heldere en slagvaardige communicatie.
• Bewustzijn van elkaars persoonlijke grenzen en professionele grenzen.
• Klantvriendelijkheid in het hele bedrijf.
• Werknemers die verantwoordelijkheid (durven) nemen en staan voor wat ze zeggen.

In de trainingen vormen motivational interviewing, mindfulness, lichaamswerk, geweldloze communicatie, (culturele) diversiteit en ZKM (zelfkonfrontatiemethode) de uitgangspunten. Als acting coach zet ik verschillende theatertechnieken in.

Daarnaast geef ik persoonlijke coaching aan vooral managers.