Werkwijze

Ik werk met groepen en individuen in profit en non-profit organisaties. Deelnemers aan mijn trainingen en coaching zijn zowel
medewerkers
als managers.

Ik werk binnen bedrijven graag met alle medewerkers, van baliepersoneel tot aan management teams toe.

Mijn begeleidingen gaan over thema’s waar veel bedrijven mee te maken hebben:
assertiviteit, verantwoordelijkheid nemen, feedback geven en ontvangen, efficiency en presentatie, contact maken en klantvriendelijkheid.

Specialisaties
• non-coöperatief gedrag en agressie.
• stress counseling.
• teambuilding.
• buurtbemiddeling.
• coaching-on-the-job.
• presentatietechnieken.
• frisse feedback.
• leiderschapsstijlen.

Acting Coach

Door veel bedrijven word ik ingeschakeld als acting coach. Dankzij mijn spel ervaring, improvisatievermogen en dramatechnieken kan ik vrij snel spelenderwijs tot de kern van het probleem komen. Ik spiegel gedrag en reageer op de beweging die vervolgens ontstaat.

Daarnaast werk ik met allerlei (groeps) dynamicaoefeningen waardoor ik fysiek mensen kan ondersteunen om zo hun mentale ik te versterken.
Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan ademhalingstechnieken, geaard zitten, geaard staan en spierspanning.

Thema’s waar bedrijven o.a. tegenaan lopen
• Een vertroebelde werksfeer door een gebrek aan onderling vertrouwen.
• Er is weinig respect voor elkaar, soms ook niet voor leidinggevenden.
• Mensen zeggen ‘ja’ en handelen vanuit ‘nee’.
• Vergaderingen duren lang en zijn niet effectief.
• Men durft elkaar niet aan te spreken op (ongewenst) gedrag.
• Hoe geef je leiding?
• Leren omgaan met de verschillen tussen een persoonlijke en een professionele blik.
• Men heeft meer behoefte aan samenhorigheid en teambuildingsaspecten.
• Verantwoordelijkheidsbesef ontbreekt.